Powrót do strony głównej

.:CATERING WARSZAWA - od A do Z:. - POSIŁKI REGENERACYJNECatering - posiłki regeneracyjne

Posiłek regeneracyjny – bezpłatny posiłek, wydawany pracownikowi przez pracodawcę w procesie świadczenia pracy w uciążliwych warunkach. Warunki jego serwowania reguluje Kodeks pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, a także osobom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, nieodpłatnych posiłków wydawanych ze względów profilaktycznych. Taki regeneracyjny posiłek ma formę jednego dania gorącego, winien posiadać wartość kaloryczną około 1000 kalorii i zawierać:

około 50-55% węglowodanów,

30-35% tłuszczów,

15% białek.

W Polsce, w przypadku, gdy pracodawca nie ma możliwości wydania posiłku ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub przyrządzanie przez pracownika posiłków we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Zobacz także: