POSIŁKI REGENERACYJNE

AKTUALNY JADŁOSPIS DEKADOWY (plik .doc) >>

       Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94, Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1127, Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Dz. U. z 2001 r. Nr 52, poz. 538, Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1075, Dz. U. z 128, poz. 1405, Dz. U. 2001 r. Nr 154, poz. 1805, Dz. U. 2001 r. Nr 11, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Dz. U. z 2002 r. Nr 196, poz. 16660, Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354, Dz. U. z 2002 r. Nr 1999, poz. 1673, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279 z 1996 r.), na pracodawcy ciąży wiele obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych, tzw. regeneracyjnych, pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Jeżeli pracodawca z jakichkolwiek powodów nie ma możliwości we własnym zakresie zagwarantować wydawania posiłków pracownikom, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, zawierając w tym celu stosowną umowę.
       Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do podjęcia z nami współpracy.
       Posiłki dostarczamy na dwa sposoby:

Posiłki do samodzielnego wydania
       Dostawa w termosie do samodzielnego wydawania, jest idealnym rozwiązaniem dla firm pragnących zapewnić posiłki swoim pracownikom w miejscach wykonywanej przez nich pracy. Ponadto dostawa w tej formie jest bardzo prosta, nie wymaga dodatkowych urządzeń gastronomicznych i może być wykonywana również przez Państwa pracownika.

Opakowania jednorazowe
       Obiady porcjowane w opakowaniach jednorazowych są dobrą formą dla firm nie posiadających zaplecza kuchennego. Do zestawów porcjowanych dołączamy komplet sztućców jednorazowych.

       Szczegółową ofertę przedstawimy w bezpośredniej rozmowie, po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami.

ROZPORZĄDZENIE >>